Agenda i convocatòries

You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
  • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
  • click the Update button every time you want to update the selection.

Diccionari de l'Habitatge

D

Dades registrals de l´habitatge: Conjunt de dades de l'habitatge que consten en el Registre de la Propietat.

Data Comptable: Data en la qual es comptabilitza, es registra o imputa. No és vàlida per a cap càlcul.

Data d'ajustament: Moment en el qual el tipus d'interès d'una hipoteca de tipus mixt passa de ser fix a variable.

Data valor: Data en la qual una operació es realitza i que serveix de referència per a qualsevol càlcul. No implica moviment físic de diners, només el naixement d’un deure o obligació, o el reconeixement dels mateixos.

Declaració conjunta: En IRPF, opció de declaració que consisteix en realitzar-la de manera conjunta i global per tots els membres d'una unitat familiar, en comptes de fer una declaració individual per cadascun dels components.

Declaració d'obra nova: Escriptura notarial atorgada amb la finalitat de fer constar de manera fefaent, generalment per a la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat, la modificació realitzada en una determinada finca (edificació construïda, plantacions, millores …) .

Deducció: És un benefici fiscal que minora la quota d'un tribut i que establix la legislació amb la finalitat de complir determinats objectius de política econòmica i social i incentivar les inversions. Així, com exemple, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'estableix una deducció per adquisició d'habitatge habitual.

Demora: Temps que transcorre entre la data de compliment d'una obligació i la data que es compliex real i satisfactòriament.

Derrames: Despeses extraordinàries de la comunitat de veïns.

Desgravació fiscal: Deducció de la quantitat que s'ha de pagar en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques.

Deute públic: Depèn del rendiment del deute públic al mercat secundari, però pràcticament cap entitat de crèdit l'usa

Deutor: El qual està obligat a satisfer un deute.

Diferencial: Percentatge que s'afegeix a l'índex de referència en cada modificació del tipus d'interès en els préstecs d'interès variable.

Dipòsit: S'atribueix aquest terme quan una persona rep d'una altra qualsevol cosa, amb l'obligació de conservar-la i restituir-la al seu temps. Generalment es realitza un contracte gratuït, si no es pacta el contrari.

Disposicions: Quantitats parcials de l'import del préstec que s'ha sol·licitat i que s'utilitzen a mesura que avança el termini del préstec.

Divisió horitzontal: Acte documentat en títol públic amb què es divideix un immoble en diverses i diferents finques registrades independents, amb assignació a cada una d'un coeficient de copropietat o participació en el total de l'immoble. S'inscriu en el Registre de la Propietat.

Document privat: Respecte a un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., és el que recull la voluntat de qui l'atorga; per exemple, si es tracta d'un document de compravenda recull la voluntat de les parts de transmetre la propietat d'una finca.

Document públic: Respecte d'un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., document autoritzat per un notari, que el faculta per a ser inscrit en el Registre de la Propietat. Es coneix de manera comuna com escriptura, i algunes de les més freqüents són: hipoteca, compravenda, obra nova, divisió horitzontal, etc.

Dol: Engany, frau.

Domini: Titularitat de la propietat.

Donació: És un acte de liberalitat pel qual una persona (donant) disposa gratuïtament d'una cosa en favor d'altra (donatari), que l'accepta.

Dret de retracte: Dret del llogater a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o a adquirir l'habitatge i invalidar la compravenda realitzada.

Dret de servitud: La servitud és un gravamen imposat sobre una finca (predio servent) en benefici d'altre (predio dominant) Es tracta d'un gravamen real, que afecta a la finca en si, amb independència de qui puguin ser els propietaris. Consisteix a deixar fer una mica (pensem en una servitud de passada per a accedir a la finca dominant) o en abstenir-se de realitzar una mica en el predio servent (pensem en una servitud de llums i vistes a favor d'un predio veí, que no permet determinada construcció en el fundo servent).

Dret de tempteig: Dret d'adquisició preferent, que s'articula de manera complementària i prèvia amb el dret de retracto. Possibilita al seu titular adquirir la propietat d'alguna cosa amb preferència a un tercer, estant obligat el propietari a comunicar al titular d'aquest dret la seva intenció de vendre així com les condicions que vol fer-lo. Si aquest dret no es respecta pel propietari i venedor cabria encara la possibilitat d'exercitar el dret de retracte. És un dret establert legalment, entre uns altres, a favor dels arrendataris.

Dret d’adquisició preferent: Preferència de l’inquilí per comprar l’habitatge que té llogat. Si l’habitatge es ven sense tenir en compte el dret preferent de l’inquilí, aquest pot comprar-lo exercint el dret de retractament.

Dret Real: Poder directe i immediat sobre una cosa; concedint al seu titular un senyoriu ple (propietat) o parcial (resta de drets reals) sobre ella.

Ajuda'ns a millorar
Data del document: 11.04.2011

Borsa jove ofertes de treball Compartir Habitatge Assessoria Habitatge Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Ajuts al lloguer Ajuts a la compra Diccionari d'Habitatge Promocions d'habitatge Garantia Juvenil Guia Jove sobre Hipoteques Guia Jove per compartir pis links habitatge