Esdeveniment de l'agenda

Beques formació pràctica indústria alimentària titulats universitaris

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Beques, formació pràctica, indústria alimentària, titulats universitaris
Tags: beques, pràctiques
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Organitza: Gobierno de España
Dates de realització
Del divendres 1 de juny de 2018 al dilluns 31 de desembre de 2018
Dates d'inscripció
Del dijous 12 de abril de 2018 al dimecres 2 de maig de 2018
Descripció

Del 13/04/2018 al 04/05/2018

Informació
El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient convoca la concessió de 26 beques de formació pràctica en 2018 per a titulats universitaris a les següents àrees de coneixement:

 • Tres beques en el camp de la Informàtica, Matemàtiques i Estadística.
 • Deu beques en el camp de l'Enginyeria Agronòmica, Veterinària, Enginyeria Tècnica Agrícola i Ciència i Tecnologia dels Aliments.
 • Quatre beques en el camp del Dret.
 • Una beca en el camp d'Economia, Administració i direcció d'empreses i Sociologia.
 • Dues beques en el camp del coneixement de la Publicitat i Relacions Públiques.
 • Dues beques en el camp del coneixement del Periodisme.
 • Quatre beques en el camp del coneixement de la Química, Biologia, Bioquímica i Farmàcia.

Les beques començaran en la data de resolució de concessió de les mateixes, finalitzant el 31 de desembre de 2018, i podran ser prorrogades anualment fins a un màxim de quatre anys.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació especificada a les bases de la convocatòria, es dirigiran al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, i es presentaran en paper en el Registre General del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Opcionalment, la presentació electrònica de la sol·licitud podrà realitzar-se a través de la seu electrònica  del citat Departament.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE i finalitzarà en quinze dies hàbils explicats a partir d'aquest dia (BOE 12/04/2018).

Requisits

Podran optar a aquestes beques les persones físiques amb plena capacitat d'obrar que reuneixin les següents condicions:

 • Ser espanyol o ciutadà d'algun Estat Membre de la Unió Europea o de tercers països resident a Espanya, i haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1987.
 • Tenir domini de l'idioma espanyol.
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de grau, diplomat, llicenciat, màster, enginyer tècnic o superior, doctor, o titulacions equivalents a les àrees de coneixement, matèries i especialitats relacionades amb les beques que es convoquen. Els títols obtinguts a l'estranger o centres espanyols no estatals hauran d'estar homologats o reconeguts i produir plens efectes jurídics en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tenir coneixements d'anglès.
 • Tenir coneixements específics que s'assenyalin per a cada beca en la convocatòria.
 • Manejar a nivell d'usuari els programes informàtics de tractament de text, full de càlcul i presentacions.
 • No haver estat beneficiaris durant més de dos anys, de les beques convocades per Ordre *AAA/2806/2012, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen beques de formació pràctica a l'àrea de la indústria alimentària, per a titulats universitaris.

Dotació

La quantia d'aquestes beques per beneficiari serà d'1.150 euros mensuals.

Més Informació

Extracto de l'Ordre de 5 d'abril, per la qual es convoquen beques de formació pràctica en 2018 a l'àrea de la indústria alimentària, per a titulats universitari. BOE 12 d'abril 2018.

Informació complementària
Públic objectiu: 

LES DATES DE REALITZACIÓ LES HEU DE CONSULTAR AMB LA ENTITAT ORGANITZADORA


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 17.04.2018
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove