Agenda i convocatòries

You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
  • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
  • click the Update button every time you want to update the selection.

Diccionari de l'Habitatge

D

Dades registrals de l´habitatge: Conjunt de dades de l'habitatge que consten en el Registre de la Propietat.

Data Comptable: Data en la qual es comptabilitza, es registra o imputa. No és vàlida per a cap càlcul.

Data d'ajustament: Moment en el qual el tipus d'interès d'una hipoteca de tipus mixt passa de ser fix a variable.

Data valor: Data en la qual una operació es realitza i que serveix de referència per a qualsevol càlcul. No implica moviment físic de diners, només el naixement d’un deure o obligació, o el reconeixement dels mateixos.

Declaració conjunta: En IRPF, opció de declaració que consisteix en realitzar-la de manera conjunta i global per tots els membres d'una unitat familiar, en comptes de fer una declaració individual per cadascun dels components.

Declaració d'obra nova: Escriptura notarial atorgada amb la finalitat de fer constar de manera fefaent, generalment per a la seva posterior inscripció en el Registre de la Propietat, la modificació realitzada en una determinada finca (edificació construïda, plantacions, millores …) .

Deducció: És un benefici fiscal que minora la quota d'un tribut i que establix la legislació amb la finalitat de complir determinats objectius de política econòmica i social i incentivar les inversions. Així, com exemple, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'estableix una deducció per adquisició d'habitatge habitual.

Demora: Temps que transcorre entre la data de compliment d'una obligació i la data que es compliex real i satisfactòriament.

Derrames: Despeses extraordinàries de la comunitat de veïns.

Desgravació fiscal: Deducció de la quantitat que s'ha de pagar en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques.

Deute públic: Depèn del rendiment del deute públic al mercat secundari, però pràcticament cap entitat de crèdit l'usa

Deutor: El qual està obligat a satisfer un deute.

Diferencial: Percentatge que s'afegeix a l'índex de referència en cada modificació del tipus d'interès en els préstecs d'interès variable.

Dipòsit: S'atribueix aquest terme quan una persona rep d'una altra qualsevol cosa, amb l'obligació de conservar-la i restituir-la al seu temps. Generalment es realitza un contracte gratuït, si no es pacta el contrari.

Disposicions: Quantitats parcials de l'import del préstec que s'ha sol·licitat i que s'utilitzen a mesura que avança el termini del préstec.

Divisió horitzontal: Acte documentat en títol públic amb què es divideix un immoble en diverses i diferents finques registrades independents, amb assignació a cada una d'un coeficient de copropietat o participació en el total de l'immoble. S'inscriu en el Registre de la Propietat.

Document privat: Respecte a un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., és el que recull la voluntat de qui l'atorga; per exemple, si es tracta d'un document de compravenda recull la voluntat de les parts de transmetre la propietat d'una finca.

Document públic: Respecte d'un acte jurídic, mercantil, administratiu, etc., document autoritzat per un notari, que el faculta per a ser inscrit en el Registre de la Propietat. Es coneix de manera comuna com escriptura, i algunes de les més freqüents són: hipoteca, compravenda, obra nova, divisió horitzontal, etc.

Dol: Engany, frau.

Domini: Titularitat de la propietat.

Donació: És un acte de liberalitat pel qual una persona (donant) disposa gratuïtament d'una cosa en favor d'altra (donatari), que l'accepta.

Dret de retracte: Dret del llogater a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o a adquirir l'habitatge i invalidar la compravenda realitzada.

Dret de servitud: La servitud és un gravamen imposat sobre una finca (predio servent) en benefici d'altre (predio dominant) Es tracta d'un gravamen real, que afecta a la finca en si, amb independència de qui puguin ser els propietaris. Consisteix a deixar fer una mica (pensem en una servitud de passada per a accedir a la finca dominant) o en abstenir-se de realitzar una mica en el predio servent (pensem en una servitud de llums i vistes a favor d'un predio veí, que no permet determinada construcció en el fundo servent).

Dret de tempteig: Dret d'adquisició preferent, que s'articula de manera complementària i prèvia amb el dret de retracto. Possibilita al seu titular adquirir la propietat d'alguna cosa amb preferència a un tercer, estant obligat el propietari a comunicar al titular d'aquest dret la seva intenció de vendre així com les condicions que vol fer-lo. Si aquest dret no es respecta pel propietari i venedor cabria encara la possibilitat d'exercitar el dret de retracte. És un dret establert legalment, entre uns altres, a favor dels arrendataris.

Dret d’adquisició preferent: Preferència de l’inquilí per comprar l’habitatge que té llogat. Si l’habitatge es ven sense tenir en compte el dret preferent de l’inquilí, aquest pot comprar-lo exercint el dret de retractament.

Dret Real: Poder directe i immediat sobre una cosa; concedint al seu titular un senyoriu ple (propietat) o parcial (resta de drets reals) sobre ella.

Ajuda'ns a millorar
Data del document: 11.04.2011

20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Compartir Habitatge Assessoria Habitatge Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Ajuts al lloguer Ajuts a la compra Diccionari d'Habitatge Promocions d'habitatge Garantia Juvenil Guia Jove sobre Hipoteques Guia Jove per compartir pis links habitatge