Divendres, 16 de Febrer de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Badalona
Generalitat de Catalunya
 

18/02/04
La nova secretària general de Joventut de Catalunya, Marta Rosàs, ha definit els principals objectius i línies de treball del seu departament al govern català per al 2004-2007. Rosàs ha remarcat que els seus esforços es centraran en reduir els condicionaments estructurals que dificulten l’emancipació dels joves i fomentar la participació dels joves en el món associatiu i en la democràcia.

Pel que fa a l’emancipació dels i les joves, les actuacions seran les següents:

· Habitatge: Ajuts a l’adquisició de pisos; impuls a les promocions públiques d’habitatge; adopció de mesures fiscals que afavoreixin el mercat de lloguer Augment de les borses joves d’habitatge de lloguer sense cost d’intermediació; programes que facilitin la rehabilitació d’habitatges per a joves; estudi de la viabilitat d’un sistema d’ajuts específics per als joves amb unes condicions socioeconòmiques determinades.

· Ocupació: Establiment amb els agents socials d’un nou Pacte per a l’Ocupació Juvenil; reducció de les taxes d’atur juvenil; millora de les seves condicions contractuals; eficàcia dels processos de transició de la formació al treball; reordenació del temps dedicat a la feina; foment dels projectes d’autoocupació.

· Formació: millorar la qualitat de la formació adreçada als i a les joves catalans; millorar la formació acadèmica; millorar la transició formació-treball.

Altres àmbits d’actuació fonamentals segons la secretària general de Joventut seran: promoure la salut dels joves, facilitar el seu accés a la cultura, fomentar les formes d’expressió cultural juvenil, desenvolupar programes d’oci alternatiu, impulsar la mobilitat dels joves com a procés d’enriquement personal i col·lectiu, fomentar l’ús de les noves tecnologies, apropar l’Administració als joves, accés a la informació i desenvolupar mecanismes d’orientació.

Per l’àmbit de la participació, les línies d’actuació són:

· Interlocució amb el movimient associatiu i juvenil: Es a dir, augmentar la interlocució amb el CNJC i amb el conjunt de l’associacionisme català juvenil.

· Suport al moviment associatiu juvenil: incrementar el suport econòmic a l’associacionisme juvenil; impulsar altres eines de suport al moviment associatiu juvenil; augmentar l’ús d’equipaments públics per part del moviment associatiu juvenil; consolidar i millorar la xarxa d’instal·lacions juvenils arreu del territori català.

· Foment al moviment associatiu: Fomentar la participació juvenil local o comarcal, especialment afavorint, juntament amb el CNJC, la constitució de consells locals de joventut: Impuls a la creació d’una llei de participació juvenil; impulsar projectes de participació en àrees específiques (universitats, àmbit laboral…); donar suport a les noves formes de participació; dinamitzar, a partir de programes d’interès, els punts destinats a informació per a joves (PIJ, OSJ); ampliar el suport i el reconeixement a l’associacionisme educatiu; contribuir al desenvolupament d’un projecte educatiu integral que englobi l’educació formal i la no formal.

· Aspectes transversals: Impulsar la participació internacional dels joves catalans a partir de programes de mobilitat; promoure la interculturalitat a partir de programes participatius; potenciar l’anàlisi de la realitat juvenil catalana; potenciar la formació d’investigadors/res, tècnics/ques i polítics/ques sobre matèries relacionades amb joventut; millorar la qualificació professional dels tècnics/ques i informadors/res juvenils; consolidar la gestió del fons documental sobre temes relacionats amb la joventut.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
Propers tallers del CIREJ sobre drets laborals i habitatge 15.02.2007
Festival Internacional de Màgia '07 a Badalona 15.02.2007
Els instituts Julià Minguell, el Barres i Ones i l'Enric Borràs creen una revista juvenil 12.02.2007
Programació del Carnaval 2007 a Badalona 08.02.2007
L’Ajuntament convoca el 9è concurs per dissenyar el dimoni de les Festes de Maig 08.02.2007
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona