Informació sobre les ajudes en matèria d'habitatge i sòl.

11/08/2004

La Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha publicat una Circular en la que informa que fins que la es finalitzi l’elaboració del Decret que desenvoluparà les mesures urgents del Pla pel Dret a l’Habitatge, no es podran formular sol·licituds de les noves línies establertes pel Real Decret 1721/2004.

El Decret 1721/2004, modifica el Real Decret 1/2002 de 11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005.

Les condicions que que estableix el Real Decret per sol·licitar les ajudes son:

- ser menor de 35 anys

- tenir uns ingressos inferiors a 15.792 euros/any

- l'ajut màxim possible serà el 40% de la renda anual amb un límit màxim de 2.880 euros l'any

- l'habitatge ha de tenir com a màxim 90m2

- la durada màxima de l'ajut serà de 24 mesos sempre que es segueixin complint les condicions d'accés.


:: Últimes notícies
18ena Conferència Mundial del Voluntariat 16.08.2004
Crèdits tous per l’emancipació dels joves 13.08.2004
L'atur juvenil suposa prop dela metitat dels desocupats del món. 13.08.2004
Traves burocràtiques als participants en el Festival de la Joventut. 11.08.2004
Programa de la Festa Major de Badalona 2004 30.07.2004


Enllaç a la circular

©2002 Consell Comarcal del Barcelonès
Creat per Tucan I.T. & Creativos.cc