Dissabte, 17 de Febrer de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Badalona
Generalitat de Catalunya
 

La Generalitat crea crea la Comissió Interdepartamental de polítiques de joventut

25/08/04
El Govern ha aprovat un Decret pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de polítiques de joventut.

La Secretaria General de Joventut ha iniciat un procés de coordinació interdepartamental que permeti definir, impulsar i avaluar les línies estratègiques de les polítiques de joventut del Govern de la Generalitat per fer front a les necessitats dels joves de Catalunya.

Per tal de dur a terme aquest objectiu, el Govern ha creat avui la Comissió Interdepartamental de polítiques de joventut, com a òrgan de coordinació i impuls de les polítiques de joventut del Govern de la Generalitat , i li correspondran les funcions següents:

a) Proposar les línies d’actuació en matèria de joventut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Sensibilitzar les diferents àrees del Govern de la necessitat d’impulsar polítiques per a la gent jove i orientar-les segons les especificitats del col·lectiu.

c) Coordinar les actuacions de l’Administració de la Generalitat en polítiques de joventut.

d) Crear i impulsar comissions tècniques de treball, segons les línies d’actuacions, per executar polítiques de joventut.

e) Impulsar l’acció de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut.

f) Fer el seguiment dels Plans d’actuació en polítiques de joventut.

La Comissió Interdepartamental tindrà la composició següent:

- Presidència: Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls, conseller en cap.

- Vicepresidència: Sra. Marta Rosàs i Cortada, secretària general de Joventut.

- Vocals: Un representant de cada Departament amb rang mínim de director general.

- La secretaria

Així mateix, la Comissió podrà convidar persones expertes qualificades a les seves reunions per debatre temes concrets inclosos a l’ordre del dia.

D’altra banda, des de la Comissió Interdepartamental es crearan aquelles comissions tècniques interdepartamentals necessàries per impulsar les accions del Pla d’actuació en polítiques de joventut, les quals tindran la composició següent:

- Presidència: Sra. Marta Rosàs i Cortada, secretària general de Joventut.

- Vocals: cada comissió tècnica interdepartamental establirà els departaments que en formaran part i les persones designades de cada un d’ells.

- La secretaria.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
Propers tallers del CIREJ sobre drets laborals i habitatge 15.02.2007
Festival Internacional de Màgia '07 a Badalona 15.02.2007
Els instituts Julià Minguell, el Barres i Ones i l'Enric Borràs creen una revista juvenil 12.02.2007
Programació del Carnaval 2007 a Badalona 08.02.2007
L’Ajuntament convoca el 9è concurs per dissenyar el dimoni de les Festes de Maig 08.02.2007


-Enllaç al document de l'acord de Govern del Consell Executiu del 24 d'agost de 2004©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona