Divendres, 10 d´Agost de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Badalona
Generalitat de Catalunya
 

La Generalitat crea l'Agència Catalana de la Joventut

10/06/06
La Generalitat de Catalunya ha creat l'Agència Catalana de la Joventut, un organisme públic que haurà d'executar programes que afavoreixin l'emancipació del jovent, en facilitar-li l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i laboral. Aquests programes han d'incorporar, particularment, els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural, l'assessorament als ens locals en matèria juvenil, els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, i els serveis de turisme juvenil i l'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Així mateix, aquest ens ha de promoure l'alberguisme juvenil mitjançant la gestió, l'explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Així, doncs, es dissol Turisme Juvenil de Catalunya, que s'integrarà dins de l'Agència Catalana de la Joventut.

La idea de crear aquesta agència neix de  la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de joventut que promou el nou Estatut d'autonomia de Catalunya a l'article 9.26.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
La Generalitat convoca un premi per a treballs sobre joventut 09.08.2007
Els estudiants aprendran prevenció de riscos laborals 07.08.2007
Aquest cap de setmana comença la Festa Major 06.08.2007
Els adolescent participen en un programa per reduir el consum d'alcohol 03.08.2007
El CIREJ tanca per vacances 02.08.2007
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona