Dimarts, 8 d´Abril de 2008
 
 
Serveis Comarcals
 
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Badalona
Generalitat de Catalunya
 

banner12.jpgS'obre la convocatòria de les ajudes al lloguer per a joves de 18 a 35 anys i altres col·lectius

31/3/2008
La Generalitat de Catalunya presenta les Subvencions corresponents a l'any 2008 per ajudar a pagar el lloguer a joves de fins a 35 anys i altres col·lectius en risc d'exclusió social per motius residencials.

Per una altra banda, el Ministeri de Vivenda encara manté oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer de la Renda Bàsica d'Emancipació destinada als joves de 22 a 30 anys. 
Els joves que vulguin sol·licitar una subvenció al lloguer hauran d'escollir quina és l'ajuda que més els convé, de manera que no podran sol·licitar-les ambdues.

Poden optar als ajuts de la Generalitat de Catalunya, les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos no superiors a 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), segons el que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució, i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

  • Ser joves de fins a 35 anys d'edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer o l'hagin fet supervisar a través de borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria de Joventut, o de les borses de la xarxa de mediació per al lloguer social, o de les entitats col·laboradores que hagin signat conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb aquesta finalitat
  • Ser titulars d'un contracte de lloguer obtingut o supervisat a través de les borses integrades a la xarxa de mediació per al lloguer social que regula en el capítol 7 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, o a través d'entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb aquesta finalitat i que es trobin en situació de risc d'exclusió social per motius residencials, segons el que preveu l'article 42.1.c) del Decret esmentat.
  • Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.
  • Ser llogaters o cessionaris per un altre títol d'habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d'Adigsa, per administracions o empreses públiques d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre.

La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s'anomena lloguer just i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o lloguer concertat o d'equilibri, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals quan el resultat dels càlculs que determinen la subvenció sigui inferior a aquest import.

Les sol·licituds, en el model d'instància normalitzat, juntament amb la documentació completa que requereix la base 4, adreçades a la Secretaria d'Habitatge, s'han de presentar en cada cas a les dependències que d'acord amb el col·lectiu a què es pertanyi gestionarà la sol·licitud:

  • En el supòsit dels llogaters de fins a 35 anys d'edat inclosos, les sol·licituds s'han de presentar a les Borses Joves d'Habitatge municipal o del consell comarcal convinguda amb la Secretaria de Joventut i que en aquesta data sigui operativa. Si no n'hi ha, a l'entitat col·laboradora municipal que hagi signat conveni com a borsa de mediació per al lloguer social, o a les coordinacions territorials de Joventut.
  • En el supòsit dels llogaters no previstos en els apartats precedents, les sol·licituds s'han de presentar a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social que hagin signat conveni amb aquesta finalitat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. En el supòsit que no s'hagi constituït cap borsa de mediació en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències de la Secretaria d'Habitatge esmentades a l'apartat a).
  • En el supòsit dels llogaters majors de 65 anys i amb contracte de pròrroga forçosa, les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria d'Habitatge (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona, i c. Diputació, 92, 08015 Barcelona)
  • En el supòsit de llogaters d'habitatges administrats per administracions o empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, les sol·licituds s'han de presentar a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge.
  • En tots els casos es pot fer arribar a la Secretaria d'Habitatge pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per més informació podeu adreçar-vos a les Borses Joves d'Habitatge, la pàgina web de Medi Ambient o bé trucant al 012.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
25.000 subscriptors ja reben el Butlletí Jove de la web Barcelonesjove.net que edita el Consell Comarcal del Barcelonès 07.04.2008
Barcelona acull el saló Estudia 02.04.2008
El CIREJ organitza una xerrada sobre ajuts a l'habitatge 29.03.2008
Els universitaris triguen 5,1 anys de mitjana en finalitzar els estudis 28.03.2008
Calendari de preinscripció pel curs 2008-2009 27.03.2008
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona