Dissabte, 11 d´Agost de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
 

Pla d'actuació de les polítiques de Joventut 2004-2007

21/12/04
La Generalitat va presentar ahir el pla d’actuació de les polítiques de Joventut 2004-2007. El programa vol fomentar l’emancipació i la participació dels joves, fent treballar els diferents departaments de l’Administració autonòmica de forma transversal.

Els objectius que van presentar ahir el conseller en cap, Josep Bargalló, i la secretària de Joventut, Marta Rosàs, es basen en diverses mesures que abasten tots els àmbits d’interés pels joves:

Objectius i programes en emancipació juvenil

Habitatge
Els objectius són facilitar-ne l’accés, crear i ampliar espais d’intermediació social i fomentar experiències alternatives. Els programes específics són la xarxa social Borsa Jove d’Habitatge, ajuts per accedir a l’habitatge, creació d’habitatge per a joves, rehabilitació d’habitatges i crèdits per a l’emancipació.

Treball
Es vol fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, establir mecanismes per lluitar contra la precarietat laboral, potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral i facilitar els processos de transició de l’escola al treball. Els programes dissenyats són d’orientació, acompanyament i assessorament laboral, transició escola-feina, foment de l’autoocupació i reconeixement dels professionals de la joventut.

Educació
La integració i la coordinació dels diferents agents educatius, així com el foment dels valors i de l’accés al sistema educatiu, són els principals objectius en aquesta matèria. Per fer-ho possible, es porten a terme programes que potencien l’educació integral i comunitària, així com la formació, i els ajuts i beques per garantir l’accés al sistema educatiu.

Salut
Les prioritats són la promoció d’estils de vida saludable, la potenciació de la formació en salut i l’apropament del sistema sanitari als joves. Els programes dissenyats en aquest sentit incideixen en la informació, orientació, assessorament, acompanyament, tractament i rehabilitació en drogues, sexualitat, alcohol i conducció i  salut mental.

Cultura
Els objectius són la promoció de la cultura i de les formes d’expressió juvenil, així com facilitar l’accés a la cultura. Per aquest motiu, es dóna suport a projectes de creació cultural i a programes d’accés a la cultura.

Cohesió social i equilibri territorial
Es vol afavorir l’arrelament de la població jove al territori, desenvolupar i potenciar serveis per a joves, garantir la mobilitat, potenciar l’ús de les tecnologies de la informació, fomentar una imatge no estereotipada ni discriminatòria dels joves en els mitjans de comunicació i fomentar l’ús del català entre els joves. Els programes treballen la inclusió social, la prevenció de les relacions abusives, la xarxa de punts d’informació juvenil, el suport a les polítiques locals de joventut i els joves com a motor del desenvolupament rural.

Objectius i programes en participació juvenil

Interlocució
Amb l’objectiu de reconèixer, reforçar i establir espais de diàleg i gestió entre els joves, col•lectius de joves i l’Administració, es desenvolupen programes per fomentar la participació en les polítiques de joventut.

Associacionisme
L’objectiu és reconèixer, impulsar i donar suport a l’associacionisme juvenil. Per fer-ho possible, s’han dissenyat programes de promoció i suport a l’associacionisme juvenil.

Foment de la participació
Per tal d’educar en la participació, fomentar i reconèixer formes noves de participació i impulsar la participació juvenil local, s’han dissenyat programes de foment i formació en participació.

Cohesió social i equilibri territorial
Els objectius són fomentar la interculturalitat com a model de convivència, així com la cooperació internacional i la solidaritat. També es vol promoure l’ús del català en els espais de participació de les persones i grups de joves. Els programes dissenyats en aquest sentit són de foment de la interculturalitat, de l’ús de la llengua catalana, de mobilitat i cooperació internacional i d’intervenció comunitària.


:: Últimes notícies
La Generalitat convoca un premi per a treballs sobre joventut 09.08.2007
Els estudiants aprendran prevenció de riscos laborals 07.08.2007
Viatja a través del cinema a l'aire lliure 07.08.2007
Últimes places per a intercanvis d'aquest estiu 02.08.2007
La Generalitat ho posa més fàcil als joves emprenedors 30.07.2007©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona