AccessibilitatL'objectiu de Barcelonés Jove és que totes les persones, independentment de tindre una discapacitat, de l'edat o d'accedir a la web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines d'aquesta web sense trobar dificultats d'accés.

Amb aquest objectiu, el desenvolupament de barcelonesjove.net/guiahipoteques s'ha basat en el compliment de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 1.0 establertes pel w3C (Consorci de la World Wide Web).


Algunes de les funcionalitats implementades en barcelonesjove.net/guiahipoteques per a permetre-li accedir a tots els continguts de la web amb major facilitat són:
  • Les característiques visuals del portal (tipus de lletra, color de font i fons, etc.) es defineixen mitjançant la fulla d'estils perquè l'usuari pugui ajustar el text a les seves preferències.
  • Les grandàries de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè pugui ampliar o disminuir la grandària de la font des de les opcions del navegador.
  • Les pàgines tenen una estructura clara tant per a l'usuari que pot veure tot el contingut, com per al qual llegeix la informació amb un lector de pantalla, etc. Sota aquest objectiu, s'han definit mitjançant el codi HTML els encapçalats de secció, les llistes i tots els elements que ajuden a la comprensió general del lloc web.
  • El codi HTML i CSS empleat s'ajusta a les gramàtiques formals per a garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.
      

A més, s'han definit dreceres de teclat per a accedir als enllaços principals del lloc web. Les opcions a les quals pot accedir mitjançant combinacions de tecles són:

Presentació (a)
Sol·licitud d´activitats (b)
Contingut de tallers ofertats (c)
Activitats a la carta (d)
Petició d´activitat (e)
Avís Legal (p)
Accessibilitat (q)

Per a utilitzar les dreceres de teclat en sistemes basats en Microsoft Windows s'utilitza la combinació de tecles ALT+Mayus+Tecla d'accés ràpid (Mozilla) o ALT+Tecla d'accés ràpid, soltant y prement la Tecla ENTER (Internet Explorer), o Mayus+ESC+Tecla d'accés ràpid (Opera). En sistemes MacOS has d'utilitzar la combinació CONTROL+Tecla d'accés ràpid.

Barcelonesjove.net