ACCÉS Intranet
Nom d'usuari: Contrasenya:
 
 

El Projecte de Llei del Dret a l'Habitatge s'aprova amb consens

13/12/06
El Projecte de Llei del Dret a l’Habitatge ha estat aprovat pel Govern de la Generalitat amb el consens de tots els sectors implicats. La nova Llei permetrà afrontar de manera global i per primera vegada tots aquells aspectes que garanteixin l’accés a l’habitatge, com ara la construcció, promoció, gestió, habitabilitat, conservació, rehabilitació i garanties als consumidors. La Llei destaca també la definició de la funció social de l’habitatge i es realitzaran tot un seguit d’activitats vinculades a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans. Les mesures més destacables del Projecte de Llei són:

- Habitatge de protecció oficial: Tots els municipis de més de 3.000 habitants hauran de disposar en un període de 20 anys d’un parc mínim d’habitatges protegits del 15% respecte al total d’habitatges existents. Per tal de garantir l’objectiu de l’habitatge protegit, el Govern determinarà el termini de la qualificació, que no podrà ser inferior a 30 anys ni superior a 90, excepte els habitatges de substitució i reallotjament, que no tindrà una qualificació superior a 15 anys.

- El Registre de Sol·licitants: Es crearà un registre de sol·licitants d’habitatge protegit a Catalunya, comú per a tots els municipis de Catalunya, el que evitarà les confusions dels ciutadans. Aquest registre dotarà de transparència, control i eficàcia al procés d’adjudicació d’habitatge protegit. El Registre establirà els criteris d’adjudicació i prioritzarà el criteri del sorteig sobre el de baremació. Amb aquest Registre, les administracions tindran informació sobre les necessitats reals d’habitatge de la població.

- Garantia de la qualitat dels habitatges: Aquesta qualitat estarà definida pels requisits d’habitabilitat, funcionalitat i seguretat dels habitatges. La sostenibilitat serà un altre criteri que es tindrà en compte. La rehabilitació i conservació dels habitatges serà una prioritat pel Govern. Per això, s’establirà un control periòdic de l’estat dels edificis, que serà obligatori depenent de la vida de l’edifici i la seva antiguitat.

- Lluita contra l’assetjament immobiliari, la sobreocupació i subocupació i els infrahabitatges: Es lliutarà contra la degradació dels habitatges a fi de crear mobbing immobiliari per a fer fora del pis els inquilins amb lloguers de rendes baixes. També es vigilarà la guetització (els anomenats pisos pastera que allotgen normalment immigrants). A més de la lluita contra la sobreocupació de pisos, també es lluitarà contra la subocupació de vivendes, és a dir, aquells habitatges desocupats s’incorporaran al mercat immobiliari segons fórmules que preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge, com ara el lloguer social.


:: Últimes notícies
Jornada de Presentació i Formació del programa 'Joventut en Acció' 02.02.2007
El CIREJ organitza un taller sobre habitatge i una altre sobre drets laborals 31.01.2007
Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona serà competència de l'Ajuntament 31.01.2007
La Comissió Europea aprova el programa 'La Joventut en Acció' 29.01.2007
Convocatòria de les Beques Fullbright pel curs 2008-2009 29.01.2007©2005 Consell Comarcal del Barcelonès - Avís legal -
Creat per Tucan I.T. & Creativos.cc
Badalona Santa Coloma Sant Adrià Europa Habitatge Barcelonesjove