ACCÉS Intranet
Nom d'usuari: Contrasenya:
 

El programa ‘Forma i Contracta’ obre convocatòria
01/04/09

Ha quedat oberta la convocatòria de subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2009. En data 11 de juliol de 2008 es va publicar l'Ordre TRE/338/2008, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Entre les modalitats d'accions formatives que regula aquesta ordre es preveu la programació d'accions formatives que incloguin compromisos de contractació adreçats prioritàriament a desocupats/ades per al desenvolupament d'una ocupació concreta, de la qual l'empresa o agrupació empresarial té necessitat de contractació immediata. Aquestes accions s'adrecen prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades amb l'objectiu principal d'aconseguir la inserció o reinserció laboral en aquelles ocupacions que requereix el sistema productiu.

La programació té com a objectiu la realització d'una formació adreçada a la capacitació professional dels/de les treballadors/ores en situació d'atur per al desenvolupament d'una ocupació concreta, de la qual l'empresa o agrupació empresarial té necessitat de contractació immediata d'almenys un 60% dels alumnes participants, que hauran de ser contractats per ocupar el lloc de treball corresponent a la formació que s'imparteixi. L'import màxim corresponent a l'atorgament de les subvencions és d'1.000.000 d'euros del pressupost del Servei d'Ocupació de Catalunya, si bé, un cop coneguda la naturalesa jurídica dels beneficiaris de les subvencions, es tramitaran les modificacions pressupostàries oportunes per tal d'imputar la despesa al concepte corresponent en funció de la classificació econòmica. A l’àmbit territorial de Barcelona li pertoquen 705.000 euros.

Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a la Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Els impresos normalitzats que s'han d'utilitzar per presentar la sol·licitud estan disponibles mitjançant la xarxa telemàtica del Servei d'Ocupació de Catalunya o a l'adreça www.oficinadetreball.gencat.cat. El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 30 de setembre de 2009, inclòs.
 


:: Últimes notícies
Beques per a aficionats a la ràdio, al còmic, a la fotografia i al cine 21.04.2009
Beques per a joves arquitectes 20.04.2009
Un de cada tres recent llicenciats va trobar la seva ocupació a través d'Internet 17.04.2009
Els estudiants amb beca Erasmus tenen més possibilitats de trobar una bona feina 15.04.2009
Taller d'ajudes al lloguer 15.04.2009©2005 - 2009 Consell Comarcal del Barcelonès - Avís legal -

impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonès

col·labora:

Ajuntament de Badalona    Ajuntament Santa Coloma de Gramenet Ajuntament Sant Adrià de Besòs    Generalitat de Catalunya   
  ;   
Badalona Santa Coloma Sant Adrià Europa Habitatge Barcelonesjove