Dissabte, 5 de Març de 2011
 
 
Serveis Comarcals
 
PIE
Borsa d'Ofertes de Treball per a Joves
Catàleg de tallers formatius en emancipació
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 

Avís legal


Mitjançat la utilització d’aquest web, s’assumeix per part de l’usuari dels drets i condicions detallats en aquest avis. Recomanem que vosté comprobi regularment aquests detalls, ja que poden ser modificats. Si vosté no desitja aceptar aquestes condicions, li sugerim no utilitzi aquesta web.

El Consell Comarcal del Barcelonés s’esforça en que aquestes web o els seus comunicats siguin exactes i actualitzats, però no podem asegurar la seva exactitud.

El Consell Comarcal del Barcelonés rebutja la resposabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el pret a actualitzar-los, eliminar-los o impedir l’accès a ells, quan desitgi, de forma temporal o definitiva.

El Consell Comarcal del Barcelonés no respòn de les opinions o informacions publicades, ni de les errades de transmisió, enmagatzament, accès o recepció als continguts de la web ni dels danys derivats per falta de fiabilitat de les pagines d’internet o dels serveis inclosos, o per la presencia de virus o altres elements en elles contenides.

Es recorda als usuaris que no es fiable la transmisió de dades a través d’internet, ja que la informació pot ser interceptada o copiada.

El Consell Comarcal del Barcelonés no es fa responsable dels posibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de la utilització d’ordinadors infectats amb virus o de les conseqüencies que puguessin derivar del mal funcionament del navegador o per la utlització de versisons no actualitzades.

L’accès i la utlització de la web es totalment gratuït.

El Consell Comarcal rebutja la responsabilitat sobre les informacions contingudes en altres webs a les quals s’accedeix des de la web Barcelones Jove mitjançant enllaços.

El contingut de la web está protegit amb el corresponent pret a la propietat intelectual, per el que queda prohibida su reproducció total o parcial per qualsevol mitjà.

L’usuari assumeix el compromís de fer un us correcte de la web Barcelonés Jove en la forma prevista en la legislació vigent, quedant prohibit l’ús amb fins contraris a les lleis, l’ordre públic o la moral, dels que es poden derivar danys o perjudicis per als interesos del Consell Comarcal del Barcelonés o de tercers.

Respecte a les dades que siguin facilitats per l’usuari s’enregistrarán en els nostre fitxers. Mitjançant nosaltres podran rebre informació d’interés que es cregui oportú des del Consell Comarcal del Barcelonés.

Es te pret a conèixer, rectificar o cancelar la informació que li concerneixi enmagatzemada en la nostra base de dades (Llei Organica 15/1999).

Resta prohibida la reproducció, transformació i/o distribució dels continguts d’aquesta web, ja siguin propietat del Consell Comarcal del Barcelonés o de tercers, excepte quan s’autoritzi per part del titular o del cesionari dels drets de la propietat intelectual, o en els casos previstos en la legislació.

Totes les dades facilitades a través d'aquest imprès seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit o via email al Consell Comarcal. Mitjançant l'entrega d'aquesta sol·licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge per correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions a la comarca. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I'àmbit i les finalitats.

© 2002 Consell Comarcal del Barcelonès©2002 - 2010 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

impulsa:


Consell Comarcal del Barcelonès

col·labora:


Ajuntament de Barcelona    Ajuntament de Badalona    Ajuntament Hospitalet    Ajuntament Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament Sant Adrià de Besòs    Generalitat de Catalunya   


Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici Santa Coloma Barcelona Badalona