Divendres, 10 d´Agost de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament Hospitalet
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
Generalitat de Catalunya
 


Aprovat l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per una àmplia majoria

23/06/06
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya ha estat aprovat per un 73.9% dels catalans, enfront un 20.76% que va dir no al nou text i un 5.34% de persones que van votar en blanc. L'abstenció ha estat d'un 50.59%.

Amb aquests resultats es culmina un llarg procés de redacció, debat, esmenes i aprovació del nou text, que significarà avanços molt importants respecte al text del 1979.

En matèria d’Habitatge, l’article 137 de l’Estatut estableix les següents novetats i competéncies:

1.     Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge, que inclou en tot cas:

a)     La planificació, ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i d’equilibri territorial.

b)     L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions públiques de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries per a assolir-los, tant amb relació al sector públic com al privat.

c)      La promoció pública d’habitatges.

d)      La regulació administrativa del comerç referit a habitatges i l’establiment de mesures de protecció i disciplinàries en aquest àmbit.

e)      Les normes tècniques, la inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció.

f)        Les normes sobre l’habitabilitat dels habitages.

g)      La innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges.

h)      La normativa sobre conservació i manteniment d’habitatges i la seva aplicació.

2. Correspon a la Generalitat la competència sobre les condicions dels edificis per a la instal·lació d’infraestructuresc comunes de telecomunicacions, radiodifusio, telefonia bàsica i altres serveis per cable, respectant la legislació de l’Estat en matèria de telecomunicacions.

L'Estatut de 1979 només es deixava clar una frase que remetia a la Constitució Espanyola: "Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries següents: 3a. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge." (Art. 148.1.8a). Amb el nou Estatut, la Generalitat de Catalunya es reserva el dret exclusiu a gestionar el control de l'habitatge d'acord amb les necessitats de la població, el seu control total en quant a regulació legislativa, de conservació, d'innovació tecnològica, foment, i altres aspectes.

Per tant, aquest àmbit, on la Generalitat tenia competències compartides (de fet o de dret), ara passen a ser exclusives. Per tant, la Generalitat assumeix les competències exclusives en tot l'abans esmentat. Fins ara, tots aquests aspectes quedaven condicionats pel Pla de l'Habitatge i per la legislació estatal. En el cas de la instal·lació d'infraestructures comunes de telecomunicacions, radiodifusió, telefonia bàsica i altres serveis per cable, la clausula "respectant la legislació de l'Estat en matèria de comunicacions", vol dir només que no es pot contradir amb la legislació de l'Estat.


:: Últimes notícies
Chacón confirma el reajustament suau del preu de l'habitatge 03.08.2007
El Ministeri d'Habitatge es marca com a prioritat l'emancipació juvenil 02.08.2007
Concurs de còmics '¿Hogar dulce hogar?' 27.07.2007
El preu de l'habitatge manté el seu creixement moderat 26.07.2007
Es trasllada el Servei d'Habitatge Jove de Barcelona 25.07.2007
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici Santa Coloma Barcelona Badalona