Títol:
Promoció de 36 habitatges de lloguer per a joves. Ajuntament de Vic.

Descripció:
La promoció es basa en 2 edificis diferents, de 12 i 24 pisos, respectivament. El primer situat en un espai més cèntric de la ciutat, i el segon en una zona de nova expansió. Aquests habitatges s’ofereixen als joves en règim de lloguer.

Objectius:
- Posar a l’abast, a un preu assequible, una opció d’emancipació per als joves de Vic que ho vulguin.
- Destinar una promoció d’habitatges a la ciutat de Vic que sigui exclusivament per a joves.
- Evitar el desplaçament dels joves de Vic o l’establiment de la seva residència cap a altres poblacions.
- Oferir un lloguer barat que pugui facilitar l’estalvi de cara a una futura vivenda més gran i/o pròpia.
- Beneficiar els joves durant un temps limitat: 5 anys com a màxim, i poder afavorir així la rotació dels joves que vulguin acollir-s’hi en el futur.

Entitat Organitzadora:
Generalitat de Catalunya: Institut Català del Sòl, Secretaria General de Joventut i Departament de Benestar Social i ADIGSA.
Ajuntament de Vic: Departament de Joventut i Departament de Benestar Social

Entitats Col·laboradores:


Metodologia:
Requisits dels beneficiaris:
- Tenir entre 18 i 30 anys d’edat.
- No ser propietari de cap habitatge (cap de les persones que constin en la sol·licitud).
- Destinar l’habitatge que s’adjudiqui a residència habitual i permanent.
- Acreditar uns ingressos propis anuals superiors a 6.010,12 EUR.
- Acreditar uns ingressos propis anuals inferiors a 23.601,67 EUR.
- Estar empadronat a Vic, de forma ininterrompuda, des de com a mínim el 7 anys anteriors a l’inici de la promoció.
- No haver obtingut prèviament cap finançament qualificat a l’empara dels plans estatals d’habitatge.
- Les sol·licituds no diferenciaran a quina de les dues promocions s’adrecen, ja que l’adjudicació es farà mitjançant sorteig.
- Pagament d’una taxa d’inscripció.
Són causes d’exclusió: La no acreditació o incompliment dels requisits d’accés. Les falsedats en les dades o documents aportats.

Equipaments:
Característiques dels habitatges.
Els habitatges d’aquesta promoció han estat concebuts com a “apartaments” amb l’espai indispensable per a viure-hi una sola persona o una parella que vulguin emancipar-se.
Podríem destacar-ne les següents característiques:
- Superfícies útils entre 38 i 41 m2.
- Mensualitats (quota inicial): entre 110 i 140 EUR, que s’incrementarà segons l’IPC.
- Un dormitori i un bany complet.
Algun pis té una plaça d’aparcament vinculada, concretament 14 pisos dels 24 d’una promoció.

Activitats realitzades:


Pressupost:


Fonts finançament:
La compra dels terrenys i la construcció dels habitatges ha anat a càrrec de l’Institut Català del Sòl.
El cost per al Punt d’Informació Juvenil han estat les despeses de la campanya divulgativa, amb un cost total aproximat de 600 euros. La descripció de la divulgació es presenta en l’apartat posterior.

Avaluació:


Contacte:
PuntJove, Servei d’Informació
Juvenil de l’Ajuntament de Vic Vic (Osona)
tel. 93.889.17.67
[email protected]
www.ajvic.es/puntjove

Font:
Ajuntament de Vic.

Última actualització:
2007-03-20