Per desgràcia, hem tingut un incendi a casa. Ja ha passat una mica de temps i encara no hem cobrat res perquè la companyia asseguradora de la meva vivenda i la de la comunitat de propietaris no es posen d'acord respecte a què li toca pagar a cadascuna. Cóm és aixó possible?

Aquesta és una situació que es dóna amb més freqüència del qeu suposem. La majoria de les persones concerten una assegurança per a la seva vivenda en un edifici en el qeu la Comunitat de Propietaris n'ha concertat un altre per a la pròpia Comunitat. Moltes vegades, amb la millor bona fe, contractem les assegurances que ens semblen més completes (a la vivenda particular i a la Comunitat) sense adonar-nos de que ambdues assegurances "se superposen", és a dir, asseguren dos cops la mateixa cosa. Si hi ha un sinistre, a l'hora de pagar, paguem dues vegades, però a l'hora de cobrar està prohibit per la llei que es cobri dos cops. El millor és demanar una còpia de l'assegurança de la Comunitat quan anem a contractar la de l'habitatge i ensenyar-se-la al nostre corredor per a què ens aconselli.