Qui és l'arrendador?

L'arrendador és la persona que cedeix a una altra l'ús de l'habitatge per un temps determinat i en canvi del pagament de la quantitat convinguda o renda. Normalment és el propietari.