Què són els drets d'adquisició preferent?

Són un conjunt de facultats la nota comuna de les quals ve donada per la preferència que atribueix als seus titulars per a l'adquisició de determinats béns. Tres són les figures principals: dret de tempteig, dret de retracte i dret d'opció. El dret de tempteig és un poder o facultat que habilita a l'inquilí per a comprar l'habitatge que té llogada. Si l'habitatge es ven a un tercer sense tenir en compte el dret preferent de l'inquilí, aquest pot comprar-la exercint el dret de retracte.