He pagat uns diners a una agència de lloguer de pisos i tots els que em diuen quan contacto amb els propietaris o bé no són per llogar o bé ja estan llogats. Què puc fer?

Negociar amb l’empresa un acord pel retorn del diner abonats. En cas que això no fos possible, exigir el retorn del diners a través de la presentació d’una sol•licitud de mediació i/arbitratge a la Junta Arbitral de Consum més propera al seu domicili. També cal presentar una denúncia a l’organisme competent per tal que es sancioni a aquesta empresa i evitar que pugui enganyar a d’altres persones.