Catalunya, Diumenge 18 d´Abril
 
 
 La conselleria d'Habitatge incentivarà per a que els pisos buits siguin llogats

07/01/04
La nova conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s’ha fixat com a objectiu que com a mínim uns 20.000 pisos buits entrin en el mercat de lloguer. Per això s’estan estudiant donar ajuts i incentius fiscals per a donar una empenta al mercat. Segons va explicar el conseller de Medi Ambient i habitatge, Salvador Milà (ICV) a la Cadena Ser, la seva conselleria està estudiant aquestes mesures per incentivar el lloguer i fins i tot s’estan fent experiències pilot de col·laboració entre promotors privats i patronats i societats públiques en la promoció d'habitatges per aplicar-se durant aquest any. La primera actuació del nou govern serà aconseguir que uns 20.000 dels 440.000 pisos buits que hi ha actualment a Catalunya entrin al mercat de lloguer. Molts dels propietaris no els donen en règim de lloguer perquè creuen que el mercat de d’arrendament es complicat. Milà considera que la implicació del sector privat en promocions públiques, l’obligació de la llei d’urbanisme de Catalunya de destinar una part de les promocions a pisos de lloguer i altres fórmules podrien pressionar sobre el sector, abaixar preus i incentivar el lloguer.


Pàgina Web: E-mail:

Promoció de pisos de protecció oficial en règim de lloguer a L'Hospitalet

05/01/04
L’Hospitalet de Llobregat ha iniciat la promoció de 24 vivendes de protecció oficial en règim de lloguer que es construiran dins del Programa d’habitatges de lloguer per a joves del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La data de lliurament de sol·licituds encara no s’ha fixat, però les obres es preveu que finalitzin el març/abril d’aquest any.
Els pisos tenen una superfície aproximada de 40 m2 i els preus oscil·laran entre els 120-150 euros mensuals. Els apartaments estaran situats al carrer Aprestadora del barri de Santa Eulàlia. Si vols accedir-hi a algun d’aquests pisos, has de complir els següents requisits: ser menor de 30 anys, estar empadronat a L’Hospitalet, no tenir cap habitatge en propietat i acreditar que els ingressos que es tenen propis anuals no superen 3,5 vegades el salari mínim interprofessional ponderat. Els pisos s’adjudicaran per sorteig. Quan es fixi la data de recollida de sol·licituds, aquestes es podran presentar a les diferents oficines de Benestar Social i Família que hi ha a la ciutat.

Més informació:
Oficina de Recursos per l´ emancipació juvenil: 93 260 24 94.
E-mail: [email protected]


Pàgina Web: www.espai-jove.net E-mail:

Entrejóvenes destaca el paper del Consell Comarcal en matèria d'habitatge

24/12/03
La revista Entrejóvenes que edita l’Associació Diomira ha dedicat un article als projectes en matèria d’habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès. L’article destaca la creació de la Xarxa de Borses Joves d’Habitatge que s’estan creant a Badalona i Santa Coloma de Gramenet (i que funcionaran conjuntament amb la de L’Hospitalet de Llobregat). La revista també destaca el paper de REGESA, l’empresa de capital públic destinada a recolzar projectes que regenerin la comarca, en la construcció d’habitatge de pisos de lloguer per a joves “10HJ”. Entrejóvenes també recull la informació sobre la creació de la Fundació Privada Habitatge Lloguer que té com a objectiu promoure i impulsar l’accés a una vivenda de lloguer entre els ciutadans en general i entre la gent jove en particular.


Pàgina Web: E-mail:

El CJE demana a Rato que rectifiqui el seu discurs sobre l'habitatge jove

24/12/03
El Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) ha demanat en un comunicat al ministre d’economia i vicepresident primer, Rodrigo Rato, que aclareixi les dades que va exposar durant la sessió de control del Govern sobre l’accés dels joves a l’habitatge. Segons l’organisme juvenil, les dades es corresponen als que estan reflectits a l’Observatori Jove de la Vivenda a Espanya presentat pel CJE l’octubre passat i que el ministre va citar com a font. Segons Rato, els joves poden comprar un habitatge destinant el 26% de la seva renda si viuen sols i el 19% si viuen en parella. Segons l’OBJOVI, les dades eren que els joves havien de destinar un 56,8% dels ingressos per comprar una vivenda lliure i que al darrer trimetre el preu de l’habitatge ha pujat a Espanya quatre vegades més que el salari mitjà d’un jove. A més, una altre dada apunta que el preu mitjà d’un pis supera en un 210% el preu màxim que els joves es poden permetre en relació amb el seu sou. Per la contraposició de dades, el CJE demana a Rodrigo Rato una rectificació i que citi la font correcta del seu discurs.


Pàgina Web: www.cje.org E-mail:

El Consell Comarcal del Barcelonès constitueix la Fundació Habitatge Lloguer

12/12/03
Avui es constitueix la Fundació Habitatge Lloguer, una organització sense afany de lucre, impulsada pel Consell Comarcal del Barcelonès i integrada pels ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. L’objectiu d’aquesta Fundació és aprofitar el marc de la llei de fundacions per promoure’n una que tingui com a finalitat la promoció, gestió i tinença d’habitatges de lloguer de qualsevol tipus i pugui desenvolupar les iniciatives que consideri oportunes per impulsar i afavorir l’accés a un habitatge digne a ciutadans en situació de risc social, afectats per planejaments urbanístics, titulars de drets d’ús i habitació, joves, immigrants i en general pel seu ús persona i familiar.
La seu de la Fundació estarà a l’edifici corporatiu del Consell Comarcal del Barcelonès i estarà regida per un Patronat integrat per uns 12 membres, entre els quals hi seran Joan Carles Mas i Emili Mas, president i gerent, respectivament, del Consell Comarcal; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma; Eugeni Forradelles, regidor Ponent de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona; Carles Puiggrós, gerent de l’H2010 de L’Hospitalet; Alfredo Jorge Juan, de l’Institut Municipal d’Urbanisme; José Antonio Molina, regidor d’urbanisme de L’Hospitalet de Llobregat; Carme Moraira, tinent d’alcalde d’Urbanisme de Santa Coloma; Isabel Marcuello, regidora de Sant Adrià; Núria Camposo, regidora d’habitatge de Badalona; Francesc López Guardiola, regidor d’urbanisme de Badalona; i Joaquim Miquel, regidor de Sant Adrià i vicepresident del Consell.
Com a entitat sense afany de lucre, la Fundació pot rebre subvencions directes, donacions, otorgaments de sòl sense concurs, etc.
La primera feina que assumirà la Fundació serà la gestió dels 10HJ (Habitatge de Lloguer per a Joves) que s’estan construint en Barcelona ciutat. El procés constructiu d’aquests habitatges continua i ja s’ha tramés una carta als afavorits en el sorteig per indicar-los la promoció assignada i comunicar-los que seran citats posteriorment per aportar la documentació necessària i per veure si compleixen els requisits. La tramitació que està més avançada és la dels pisos de Garcilaso (66 habitatges ja otorgats) i paulatinament se sumaran les promocions de Manuel Sancho (68 pisos), Passeig Urrutia (102 vivendes) i Bacardí (62 habitatges).


Pàgina Web: E-mail:©2002 Consell Comarcal del Barcelonès
Creat per Tucan I.T. & Creativos.cc