Divendres, 16 de Febrer de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament Hospitalet
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
Generalitat de Catalunya
 
ACCÉS Intranet
Nom d'usuari: Contrasenya:


Subvencions a entitats i associacions juvenils i a la promoció de camps de treball

17/02/05
Secretaria General de Joventut ha fet publiques les subvencions a associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per a actuacions emmarcades en el Pla Nacional de Joventut a Catalunya i a entitats per al foment i la promoció de camps de treball que es facin a Catalunya.

Convenis de reconeixement de la tasca associativa de les entitats que siguin especialment rellevants en el teixit associatiu juvenil

Objecte de la subvenció:
 
Donar suport i estabilitat a les activitats i projectes habituals de les entitats que siguin especialment rellevants en el teixit associatiu juvenil i contribuir a les despeses d’infrastructura i personal.
El conveni té una durada biennal i és l’instrument de formalització i de reconeixement de la tasca associativa, alhora, que contribueix a l’estabilitat de les entitats citades.   
 
 
Destinataris:
- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut).

Període:
Biennal. Any natural de la convocatòria, fins el dia 31 de desembre de l’any següent.     
 
Terminis:
 
- Termini màxim de presentació de la sol·licitud és el 31 de març de 2005.
- Termini màxim de presentació de la justificació: fins el 31 de gener de 2006, per a les actuacions de l’any 2005 i fins el 31 de gener de 2007, per a les actuacions de l’any 2006.

Subvencions per a les activitats de funcionament ordinari de les entitats del teixit associatiu juvenil

Objecte de la subvenció:

Donar suport a les activitats i projectes habituals de les associacions juvenils i contribuir a les despeses d’infrastructura i personal.
  
 
Destinataris:

- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
- Consells i plataformes locals de joventut
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut). 
 
Període:

ANUAL. Any natural de la convocatòria.

     
Terminis:

- Termini màxim de presentació de la sol·licitud és el 31 de març de 2005.
- Termini màxim de presentació de la justificació és el 31 de gener de 2006.

Subvencions per a projectes associatius d'especial interès social promoguts per entitats del teixit associatiu juvenil
 
 
Objecte de la subvenció:

Donar suport els projectes associatius d’especial interès social adreçats a joves promoguts per associacions juvenils. En queden exclosos, els projectes habituals de les entitats que s’inclouen en el conveni o en les subvencions de funcionament ordinari. 
  
 
Destinataris:

- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
- Consells i plataformes locals de joventut
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut).
  

Període:
 
ANUAL. Any natural de la convocatòria.
  
     
Terminis:
 
- Termini màxim de presentació de la sol·licitud és el 31 de març de 2005.
- Termini màxim de presentació de la justificació:
- Per als projectes que es realitzen fins el 30 de juny de l’any de la convocatòria, el 15 de juliol.
- Per als projectes que es realitzen entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria, el 20 de setembre.
- Per als projectes que es realitzen a partir de l’1 de setembre de l’any de la convocatòria, han de presentar els justificants en un termini de 15 dies un cop finalitzat el projecte i, com a màxim, fins el 12 de desembre. 
 
Subvencions per a projectes d'especial rellevància per a joves promoguts per entitats de serveis sense afany de lucre
 
Destinataris:

- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
- Consells i plataformes locals de joventut
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut).

Període:
 
ANUAL. Any natural de la convocatòria.
  
     
Terminis:
 
- Termini màxim de presentació de la sol·licitud és el 31 de març de 2005.
- Termini màxim de presentació de la justificació:
- Per als projectes que es realitzen fins el 30 de juny de l’any de la convocatòria, el 15 de juliol.
- Per als projectes que es realitzen entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria, el 20 de setembre.
- Per als projectes que es realitzen a partir de l’1 de setembre de l’any de la convocatòria, han de presentar els justificants en un termini de 15 dies un cop finalitzat el projecte i, com a màxim, fins el 12 de desembre.

 
Subvencions per a inversions en Béns Immobles
 
Objecte de la subvenció:
 
Donar suport a les associacions juvenils per a l’adquisició de béns immobles destinats a activitats juvenils, així com a la realització d’obres de nova planta, d’ampliació, de millora, de manteniment o de reforma d’immobles destinats a activitats juvenils.  
 
Destinataris:
 
- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
- Consells i plataformes locals de joventut
- Fundacions, cooperatives i altres entitats prestadores de serveis sense afany de lucre vinculades a associacions i seccions juvenils.
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut).
 
 
Període:
 
BIENNAL. Han de començar al llarg de l’any natural de la convocatòria i es poden prolongar fins el 30 de juny de l’any següent.
     
Terminis:

- Termini màxim de presentació de la sol·licitud és el 14 d’abril de 2005.
- Termini màxim de presentació de la justificació :
Abans del 31 de desembre de l’any de la convocatòria. Un certificat d’inici de l’actuació signat pel tècnic o pel representant legal del beneficiari 

Abans del 30 de juny de l’any següent, o bé un cop finalitzada la inversió. Memòria de la realització de la inversió amb els justificants econòmics que acreditin la realització d’aquesta per l’import de la subvenció concedida.

 
Subvencions per a camps de treball que es realitzin a catalunya
 
Objecte de la subvenció:
     
Donar suport al foment i a la promoció de camps de treball que es realitzen a Catalunya.

Destinataris:

- Associacions juvenils de base associativa, participativa i democràtica
- Seccions juvenils
- Federacions de les anteriors
- Consells i plataformes locals de joventut
- Fundacions, cooperatives i altres entitats prestadores de serveis sense afany de lucre vinculades a associacions i seccions juvenils.
(Han d'estar inscrites en el Cens General de la Secretaria General de Joventut).
 
Període:
 
ANUAL. Any natural de la convocatòria.

Terminis:
 
Termini màxim de presentació de la sol·licitud:
Camps de treball per a joves catalans/es a Catalunya: 12 de març de 2005.
Camps de treball d’intercanvi: 27 de febrer de 2005.

Termini màxim de presentació de la justificació:

Camps de treball per a joves catalans/es a Catalunya:
- Per als projectes que es realitzen fins el 30 de juny de l’any de la convocatòria, el 15 de juliol.
- Per als projectes que es realitzen entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria, el 20 de setembre.
- Per als projectes que es realitzen a partir de l’1 de setembre de l’any de la convocatòria, han de presentar els justificants en un termini de 15 dies un cop finalitzat el projecte i, com a màxim, fins el 12 de desembre.
Camps de treball d’intercanvi: 20 de setembre de 2005.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
El Centre Europa Jove organitza el primer dels tallers 'Mou-te pel Món' del 2007 16.02.2007
La Generalitat obre la preinscripció al programa 'Vacances en Família' 16.02.2007
La Secretaria de Joventut presenta el nou programa europeu de mobilitat juvenil 16.02.2007
Propers tallers del CIREJ sobre drets laborals i habitatge 15.02.2007
Celebrat el sorteig dels pisos protegits de Barcelona 15.02.2007


  • Secretaria General de Joventut
  • Normativa Subvencions per associacions juvenils i entitats (ordre)
  • Normativa Subvencions per associacions juvenils i entitats (resolució)
  • Normativa Camps de Treball (ordre)
  • Normativa Camps de Treball (Resolució)


©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès       
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona