Dimarts, 13 de Febrer de 2007
 
 
Serveis Comarcals
 
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament Hospitalet
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
Generalitat de Catalunya
 
ACCÉS Intranet
Nom d'usuari: Contrasenya:


La Generalitat crea l'Agència Catalana de la Joventut

10/06/06
La Generalitat de Catalunya ha creat l'Agència Catalana de la Joventut, un organisme públic que haurà d'executar programes que afavoreixin l'emancipació del jovent, en facilitar-li l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i laboral. Aquests programes han d'incorporar, particularment, els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural, l'assessorament als ens locals en matèria juvenil, els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, i els serveis de turisme juvenil i l'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Així mateix, aquest ens ha de promoure l'alberguisme juvenil mitjançant la gestió, l'explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Així, doncs, es dissol Turisme Juvenil de Catalunya, que s'integrarà dins de l'Agència Catalana de la Joventut.

La idea de crear aquesta agència neix de  la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de joventut que promou el nou Estatut d'autonomia de Catalunya a l'article 9.26.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
Demà se celebra el sorteig dels pisos protegits de Barcelona 13.02.2007
Propers tallers del CIREJ sobre drets laborals i habitatge 08.02.2007
La Fundació Catalana de l'Esplai celebra la 1a Jornada Esplai i Municipi, dins el marc del seu 10è aniversari 07.02.2007
El CIREJ organitza un taller sobre habitatge i una altre sobre drets laborals 31.01.2007
Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona serà competència de l'Ajuntament 31.01.2007
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès       
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona