Divendres, 20 de Febrer de 2009
 
 
Serveis Comarcals
 
PIE
Borsa d'Ofertes de Treball per a Joves
Catàleg de tallers formatius en emancipació
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
ACCÉS Intranet
Nom d'usuari: Contrasenya:


banner12.jpgS'obre la convocatòria de les ajudes al lloguer per a joves de 18 a 35 anys i altres col·lectius

31/3/2008
La Generalitat de Catalunya presenta les Subvencions corresponents a l'any 2008 per ajudar a pagar el lloguer a joves de fins a 35 anys i altres col·lectius en risc d'exclusió social per motius residencials.

Per una altra banda, el Ministeri de Vivenda encara manté oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer de la Renda Bàsica d'Emancipació destinada als joves de 22 a 30 anys. 
Els joves que vulguin sol·licitar una subvenció al lloguer hauran d'escollir quina és l'ajuda que més els convé, de manera que no podran sol·licitar-les ambdues.

Poden optar als ajuts de la Generalitat de Catalunya, les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos no superiors a 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), segons el que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució, i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

  • Ser joves de fins a 35 anys d'edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer o l'hagin fet supervisar a través de borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria de Joventut, o de les borses de la xarxa de mediació per al lloguer social, o de les entitats col·laboradores que hagin signat conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb aquesta finalitat
  • Ser titulars d'un contracte de lloguer obtingut o supervisat a través de les borses integrades a la xarxa de mediació per al lloguer social que regula en el capítol 7 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, o a través d'entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb aquesta finalitat i que es trobin en situació de risc d'exclusió social per motius residencials, segons el que preveu l'article 42.1.c) del Decret esmentat.
  • Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.
  • Ser llogaters o cessionaris per un altre títol d'habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d'Adigsa, per administracions o empreses públiques d'àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre.

La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s'anomena lloguer just i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o lloguer concertat o d'equilibri, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals quan el resultat dels càlculs que determinen la subvenció sigui inferior a aquest import.

Els períodes de presentació de les sol·licituds són els següents:
Antics sol·licitants, perceptors de l'ajut en anteriors convocatòries: fins al 30 de juny de 2008
Nous sol·licitants amb contractes anteriors a l'1/1/08: fins al 30 de juny de 2008
Nous sol·licitants amb contractes realitzats o supervisats per les Borses de Mediació o les Borses Joves: a partir de l'1/1/08, fins al 31 d'octubre de 2008

Les sol·licituds, en el model d'instància normalitzat, juntament amb la documentació completa que requereix la base 4, adreçades a la Secretaria d'Habitatge, s'han de presentar en cada cas a les dependències que d'acord amb el col·lectiu a què es pertanyi gestionarà la sol·licitud:

  • En el supòsit dels llogaters de fins a 35 anys d'edat inclosos, les sol·licituds s'han de presentar a les Borses Joves d'Habitatge municipal o del consell comarcal convinguda amb la Secretaria de Joventut i que en aquesta data sigui operativa. Si no n'hi ha, a l'entitat col·laboradora municipal que hagi signat conveni com a borsa de mediació per al lloguer social, o a les coordinacions territorials de Joventut.
  • En el supòsit dels llogaters no previstos en els apartats precedents, les sol·licituds s'han de presentar a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social que hagin signat conveni amb aquesta finalitat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. En el supòsit que no s'hagi constituït cap borsa de mediació en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències de la Secretaria d'Habitatge esmentades a l'apartat a).
  • En el supòsit dels llogaters majors de 65 anys i amb contracte de pròrroga forçosa, les sol·licituds s'han de presentar a la Secretaria d'Habitatge (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona, i c. Diputació, 92, 08015 Barcelona)
  • En el supòsit de llogaters d'habitatges administrats per administracions o empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, les sol·licituds s'han de presentar a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge.
  • En tots els casos es pot fer arribar a la Secretaria d'Habitatge pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per més informació podeu adreçar-vos a les Borses Joves d'Habitatge, la pàgina web de Medi Ambient o bé trucant al 012.


:: ÚLTIMES NOTÍCIES
Foment de l’esperit empresarial 20.02.2009
El Carnestoltes arriba al Barcelonès ple d'activitats 19.02.2009
Apunta’t al taller Arribes a pagar la hipoteca?, al CIREJ el 19 de febrer 18.02.2009
Tretze noves borses joves d’habitatge a Catalunya 18.02.2009
Arriba el concurs Lliga’t a la música 17.02.2009
©2002 - 2008 Consell Comarcal del Barcelonès       
Avís Legal
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonès

col·labora:

Ajuntament de Barcelona    Ajuntament de Badalona    Ajuntament Hospitalet    Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament Sant Adrià de Besòs    Generalitat de Catalunya

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici contactar Santa Coloma Barcelona Badalona