Recursos per Entitats Juvenils
 
 
 

16/07/03
La Comissió Europea ha creat una nova línia pressupostària per finançar projectes pilot sobre la participació dels joves (DOCE núm. C-140, de 14/6/2002, pàg. 15). Es tracta de finançar projectes locals innovadors que es puguin connectar en xarxa, a escala local, regional o europea, per tal de reforçar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques i de difondre aquestes en l'àmbit de la ciutadania activa dels joves.

Els projectes en qüestió hauran d'associar joves d'entre 15 i 25 anys per participar en les decisions que els afecten, i es finançaran dues categories d'accions:

a) La realització o el desenvolupament d'un projecte local en el qual participi una associació local (quatre socis diferents), que sigui innovador i que permeti obtenir resultats concrets i aprofitables.
b) La realització i el desenvolupament de diversos projectes (almenys quatre) de participació local similars, en diferents llocs, coordinats per tal de facilitar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

Ambdues categories d'accions han de preveure la participació dels joves en la fase d'iniciació, presa de decisions, posada en funcionament i avaluació. El pressupost global de la present convocatòria és de 2 milions d'euros i el finançament de cada projecte oscil·larà entre 60.000 i 100.000 euros. La durada máxima del projecte ha de ser de 24 mesos i la institució o organització coordinadora del projecte haurà d'enviar el formulari de sol·licitud i tota la documentació necessària a l'adreça següent:

Convocatòria de propostes DG EAC núm. 43/03
Sr. Pierre Mairesse
DG Educació i Cultura
Unitat D1-Joventut
Despatx VM2 5/52
B-1049 Brussel·les

:: Últimes notícies
Santa Coloma i Badalona presenten el projecte de reforma dels seus barris fronterers 17.11.2004
Seminaris i intercanvis de RAI 16.11.2004
Ja està en funcionament el nou Centre Europa Jove 15.11.2004
Artixoc busca joves per a intercanvis 10.11.2004
Reunions juvenils per parlar de la Unió Europea 04.11.2004


©2004 Consell Comarcal del Barcelonès
Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T. & Creativos.cc
inici contactar