Recursos per Entitats Juvenils
 
 
 

26/02/04
L’any 2004 ha estat designat per la Unió Europea com l’Any Europeu de l’Educació per mitjà de l’Esport. Aquesta iniciativa vol sensibilitzar els ciutadans europeus, sobretot els joves, sobre la importància de l’esport per al desenvolupament de la personalitat i de les relacions socials. Una de les accions que s’estan realitzant és la obertura d’una convocatòria de propostes dirigida a autoritats públiques responsables de l’educació i de l’esport que se centrin en els temes de l’AEEE 2004. Aquest projectes poden ser:
a) projectes d'àmbit comunitari: hauran d'incloure col·laboradors d'almenys vuit estats participants.
b) projectes d'àmbit local, regional, nacional o transnacional.

I els projectes es poden presentar sota una o diverses formes següents:
- projectes de cooperació entre institucions educatives i organitzacions esportives;
- projectes dirigits a crear col·laboracions, especialment amb col·laboradors no tradicionals, com ara els mitjans de comunicació o organitzacions juvenils; - projectes de cooperació entre institucions educatives, organitzacions esportives i autoritats públiques;
- projectes per organitzar accions educatives a través del voluntariat;
- projectes dirigits a fomentar els intercanvis entre estudiants de diferents estats o regions, utilitzant l'esport com a element central de l'intercanvi;
- projectes dirigits a identificar els temes prioritaris que l'esport pot fomentar, com ara la solidaritat, la tolerància, etc;
- accions dirigides a divulgar informacions sobre les millors pràctiques i els mètodes innovadors d'integració de l'esoprt en l'entorn educatiu.

Pels projectes que comencin a partir de l’1 de juliol de 2004, la partida pressupostària és de 2.000.000 d’euros. La data límit de la presentació de propostes per aquests projectes és el proper 1 de març.
Us adjuntem la documentació necessària per la presentació de propostes.


:: Últimes notícies
Santa Coloma i Badalona presenten el projecte de reforma dels seus barris fronterers 17.11.2004
Seminaris i intercanvis de RAI 16.11.2004
Ja està en funcionament el nou Centre Europa Jove 15.11.2004
Artixoc busca joves per a intercanvis 10.11.2004
Reunions juvenils per parlar de la Unió Europea 04.11.2004


©2004 Consell Comarcal del Barcelonès
Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T. & Creativos.cc
inici contactar