Recursos per Entitats Juvenils
 
 
 

Les novetats del Programa Joventut pel 2005

03/11/04
El Programa Joventut tindrà novetats pel proper any. Aquestes seran les seves principals variacions i característiques que ja s'han avançat.

La Comissió Europea ha establert noves directrius pel Programa Joventut cara l'any que ve. El 2005, seran prioritàries les activitats que tractin la diversitat cultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia i les que afavoreixin la inclusió social dels joves amb menys oportunitats. A més, cada acció del programa incorporarà novetats:

Acció 1. Intercanvis de joves:

El 40% dels fons disponibles es destinaran a projectes multilaterals i trilaterals.

Els projectes bilaterals hauran d'estar adreçats a joves amb menys oportunitats i ser projectes que participen per primera vegada al Programa.

Pel que fa als projectes amb Tercers Països, seran prioritaris els intercanvis Euromed i amb països del sud-est d'Europa.

La visita de planificació esdevindrà quasi obligatòria (excepte quan siguin segones parts de projecte) i s'haurà de justificar en cas que no es realitzi.

Acció 2. Servei Voluntari Europeu:

Hi ha diverses novetats cara el 2005: Canvia el sistema d'aprovació de les Manifestacions d'Interès, es descentralitza la gestió dels certificats, es reforcen les tutories per a projectes SVE de curta durada i s'actualitzarà la base de dades dels projectes.

Acció 3. Iniciatives juvenils de grup:

Seran prioritàries les iniciatives dirigides a joves amb menys oportunitats. Pel que fa a les iniciatives en xarxa, l'objectiu és que aquestes arribin al 15% dels fons disponibles.

Acció 4. Accions Conjuntes:

L'any 2005 no hi haurà convocatòria.

Acció 5. Mesures Complementàries:

Seran prioriotaris els projectes que involucrin a joves amb menys oportunitats (tenint en compte la seva situació geogràfica i socioeconòmica) i l'establiment de xarxes.

Per a més informació sobre les novetats del Programa Joventut, clica aquí.

INFORMACIÓ EXTRETA INTEGRAMENT DEL FLASH INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


:: Últimes notícies
Santa Coloma i Badalona presenten el projecte de reforma dels seus barris fronterers 17.11.2004
Seminaris i intercanvis de RAI 16.11.2004
Ja està en funcionament el nou Centre Europa Jove 15.11.2004
Artixoc busca joves per a intercanvis 10.11.2004
Reunions juvenils per parlar de la Unió Europea 04.11.2004


©2004 Consell Comarcal del Barcelonès
Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T. & Creativos.cc
inici contactar