La Unió Europea és ja una realitat que obre nous camins en la igualtat d'oportunitats com a ciutadans i ciutadanes europeus de ple dret. Facilitar la mobilitat als joves fa possible que augmentin les seves possibilitats d'inserció professional, que millorin les seves habilitats personals i que incrementi el seu nivell de coneixements de llengües estrangeres.

Les entitats juvenils poden fer de pont entre els joves que hi participen i els recursos molts dels quals estan destinats a grups organitzats. Des del Centre Europa Jove impulsem la participació de les entitat del Barcelonès Nord en programes d'abast europeu amb aquests objectius:
Aquest servei està adreçat a entitats de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

Vull assessorar-me

Vull assessorar-me

Nom entitat:
Persona de contacte:
Adreça:
Municipi:
CP:
Telèfon:
Mòvil:
E-mail:
Com ens has conegut?
   
Quina demanda tens? Intercanvis juvenils
Servei voluntariat Europeu curta durada (fins 3 mesos):Enviar voluntaris
SVE CD (Fins 3 mesos) acollir vol
SVE LLD (Fins 12 mesos) enviar
SVE LLD (Fins 12 mesos) acollir vol
Iniciatives juvenils
Cursos i seminaris internacionals
Camps de Treball
Estades Solidàries
Altres
   
Tipus consulta
Explican´s més el que vols:
El nostre grup te
El nostre grup són:
Temes que us motiven:
Quina disponibilitat teniu?
   
Pais o paisos d´interés:
Austria
Bélgica
Chipre
Republica Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rep.Eslovaca
Eslovenia
Suecia
Reino Unido
Islandia
Liechtenstein
Noruega
Bulgaria
Rumania
Turquía
Països de la conca sud del Mediterrani
Est d´Europa i Caucas
Sud-est d´Europa
Altres
 Totes les dades facilitades a través d'aquest imprès seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit o via email al Consell Comarcal. Mitjançant l'entrega d'aquesta sol·licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge per correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions a la comarca. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I'àmbit i les finalitats.Podeu trobar-nos a:


Centre Europa Jove
C/Rellotge,21

08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel.: 93 3921046
Fax: 93 3921247

barcelonesjove.net/europa


Si sou una entitat de l'Hospitalet de Llobregat podeu contactar amb:


Ajuntament de l'Hospitalet. Espai Jove
Assessoria de d'intercanvis interculturals i Europa

Centre Cultural Tecla Sala
Av. Josep Tarradellas, 44
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 260 24 94
; ;
www.espai-jove.net


Si sou una entitat de Barcelona, podeu contactar amb:


Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona
Agència de Relacions Internacionals

C/ Àusias Marc, 60
08010 Barcelona
Tel.: 901 51 52 53

www.casalbcn.info