Esdeveniment de l'agenda

Beques perfeccionament joves músics, CulturArts Generalitat

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Beques, Música
Tags: beques, música
Tipus entrada al calendari: Culturals
Dates de realització
Del dimarts 2 de maig de 2017 al dijous 11 de maig de 2017
Dates d'inscripció
Del dimarts 2 de maig de 2017 al dijous 11 de maig de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 22/04/2017 a l'11/05/2017
 

Convocatòria de concessió de beques per al perfeccionament de joves músics, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, en les següents modalitats:

  •     A) de fins a un mes de durada durant l'any 2017.
  •     B) de fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2017-2018.

Ambdues amb la finalitat de fomentar, en l'àmbit competencial de la Generalitat, la cultura musical i, més en concret, l'assistència a cursos de perfeccionament tècnic i artístic dels joves músics valencians, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva formació tècnica i musical. Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguin lloc durant 2017 i durant el curs acadèmic 2017-2018, segons la modalitat que se sol·liciti.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a explicar des de l'endemà al de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Requisits

Podran sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

  •     Ser espanyol o nacional d'un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  •     No haver complert 28 anys l'últim dia del termini establert per a la presentació de les sol·licituds. Per a les especialitats d'adreça d'orquestra, adreça de cor, cant i composició, aquest límit s'elevarà a 33 anys.
  •     Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seves especialitats. També podran optar a aquestes beques els qui estiguin matriculats en l'últim curs de la seva especialitat instrumental o vocal.

Ampliar informació en convocatòria.

Dotació

  •     Modalitat A, beques de fins a un mes de durada, durant l'any 2017, un import màxim de 12.000 euros.
  •     Modalitat B, beques de fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2017-2018, un import màxim de 115.000 euros.

Més informació

Resolució de 12 d'abril de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per la qual es convoquen beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de durada durant l'any 2017 i de fins a un any de durada, durant el curs acadèmic 2017-2018. DOGV 21 d'abril 2017

De conformitat amb el previst en l'article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans
 

 

Font: Injuve


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 2.05.2017
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove