Universitat : Postgrau en Societats Africanes. Singularitats i mundialització del CEA – UPF

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Universitat
Temàtica activitat del calendari: Postgrau, universitat, Àfrica
Tags: UPF, universitat

Dates de realització
Del dijous 11 de desembre de 2014 al dimarts 20 de gener de 2015

Descripció

Amb la intenció d’ampliar els espais de coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix un Curs i un Diploma de Postgrau per a tots aquells alumnes interessats en descobrir noves realitats des d’una perspectiva pluridisciplinar.

En un país com el nostre, on l’interès per l’Àfrica ha estat tradicionalment escàs, i on l’oferta acadèmica sobre la realitat africana és molt reduïda, el Curs i el Diploma de Postgrau en Societats Africanes. Singularitats  i Mundialització pretenen donar una visió general i alhora aprofundida sobre els aspectes més destacats del passat i el present del continent: la seva història, l’evolució i l’actualitat política, les bases de la seva economía, les característiques de la societat, els reptes del desenvolupament, l’encaix en la mundialització i la diversitat de les seves cultures.

Amb aquest objectiu s’ha aplegat un professorat que inclou especialistes de primera línia i reconegut prestigi en cadascun dels temes tractats, amb la voluntat de garantir un elevat nivell acadèmic. I amb un preu de matriculació molt moderat en comparació amb ofertes formatives del mateix tipus.

El Curs de Postgrau consta d’un programa teòric.

El Diploma consta d’aquest mateix programa teòric, una mica ampliat, i d’una part pràctica a entitats, institucions, empreses o ONGD que treballin en diversos àmbits relacionats amb el món africà ó un treball de recerca.

Curs Universitari de Postgrau en Societats africanes. Consta de 104 hores lectives repartides en 3 mòduls:

-Mòdul 1: Geografia i Història

-Mòdul 2: Política i Economia

-Mòdul 3: Societat, Art i Cultura

Finalització de les classes: 23 de maig del 2015

Diploma Universitari de Postgrau en Societats africanes. Singularitats i mundialització. Consta de 130 hores teòriques i de 200 hores pràctiques o un treball de recerca.

- Mòdul 1, 2 i 3 del Curs (104 hores)

- Mòdul 4: Societats africanes. Singularitats i mundialtzació (26 hores)

- Pràctiques de 200 hores o Treball de recerca

Per a realitzar les pràctiques, caldrà una dedicació efectiva a les tasques d’una entitat, empresa, institució o ONGD prèviament concertada per l'alumne i aprovada pels directors del Curs.

El treball de recerca comptarà amb el suport d'un tutor especialitzat.

Finalització de les classes: 20 de juny del 2015


Públic objectiu: 

Requisits d’admissió:

Per matricular-se cal estar en possessió d’un títol de llicenciat o diplomat o aconseguir-lo durant l’any acadèmic 2014-15.


Localització i contacte
Informació addicional: http://centredestudisafricans.org/postgrau-en-societats-africanes-2014-15/
Adreça electrònica de contacte: cea.inscripcions@gmail.com

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
https://barcelonesjove.net/node/67310

Data del document: 11.12.2014