Ocupació : Pràctiques de traducció en el Parlament Europeu per a graduats universitaris

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Ocupació
Temàtica activitat del calendari: Beques, Pràctiques, Unió Europea, estranger, internacional
Tags: beques, estranger, laboral

Dates de realització
Del dijous 5 de febrer de 2015 al divendres 15 de maig de 2015

Dates d'inscripció
Del dijous 5 de febrer de 2015 al divendres 15 de maig de 2015

Descripció

Els sol · licitants de pràctiques de traducció pels graduats universitaris han de:
- ser ciutadans d'un Estat membre de la UE o d'un país candidat;
- ser major de 18 anys al dia que comencen les pràctiques ;
- hagin obtingut, abans del termini, un títol universitari després d'un cicle d'estudis d'almenys tres anys de durada;
- tenir un perfecte coneixement d'una de les llengües oficials de la Unió Europea o la llengua oficial d'un país candidat i un coneixement profund de dues llengües oficials de la UE;
- no hagin estat premiats/ades en cap altre període de pràctiques o hagin tingut una ocupació remunerada de més de quatre setmanes consecutives a costa del pressupost de la Unió Europea.

Períodes de pràctiques de traducció s'assignen a Luxemburg.
A títol indicatiu, el 2013 la beca representa 1 223,26 euros per mes.
La durada d'aquest període de pràctiques és de tres mesos. Excepcionalment, podran prorrogar per un període màxim de tres mesos més.

Sol·licitud:

Per començar:                                       Tancament convocatòria: 
- 1 de gener                                           15 de juny- 15 d'agost
- 1 d'abril                                               15 de setembre - 15 de novembre
- 1 de juliol                                             15 de desembre - 15 de febrer
- 1 d'octubre                                           15 de març- 15 de maig

 


Localització i contacte
Informació addicional: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
Adreça electrònica de contacte: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
https://barcelonesjove.net/node/67895

Data del document: 5.02.2015