Estudiants : Ajudes programes de màster i doctorat universitats franceses i espanyoles

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Gobierno de España
Tipus entrada al calendari: Estudiants
Temàtica activitat del calendari: Ajudes, Màsters, universitats franceses
Tags: mobilitat europea, màster

Dates de realització
Del dimecres 27 de abril de 2016 al dimarts 17 de maig de 2016

Descripció

Període d'inscripció del 27/4/2016 al 17/5/2016

Subvencionis per realitzar estades de mobilitat a França de professors i estudiants en el marc de programes de Màster conjunts amb França i doctorats en cotutela.

En el cas dels programes de Master, la finalitat és obtenir la doble titulació del Master. Es concedirà un màxim de 2 estades de mobilitat per a professors i 3 per a estudiants per a cada programa seleccionat.

En el cas de programes de doctorat, la finalitat és realitzar la tesi en cotutela i l'obtenció de la Menció Europea en el títol de Doctor. Es concedirà un màxim de 2 estades de mobilitat per a professors i 2 per a estudiants per a cada programa seleccionat.

Beneficiaris: Professors i estudiants vinculats als programes de Master conjunts i Doctorats en cotutela hispà-francesos, seleccionats per la Comissió Mixta en la 1ª fase del procediment. Es podran seleccionar com a màxim sis programes de master i quatre de doctorat.

Les estades de professors de programes de Master tindran una durada mínima d'una setmana i màxima de tres, consecutives. En programes de Doctorat la durada màxima serà de dues setmanes. La dotació de la subvenció és de 595 euros per setmana d'estada per a despeses d'allotjament i manutenció i un import màxim de 600 euros per a despeses de viatge.

Les estades d'estudiants de master tindran una durada mínima de vuit setmanes i màxima de setze, consecutives. La dotació de la subvenció és de 231 euros per setmana d'estada per a despeses d'allotjament i manutenció i un import màxim de 300 euros per a despeses de viatge.

Les estades d'estudiants de doctorat tindran una durada mínima de tres mesos i màxima de cinc, consecutius. La dotació de la subvenció és d'1.000 euros per mes d'estada per a despeses d'allotjament i manutenció i un import màxim de 300 euros per a despeses de viatge.

Més informació

Extracte de la Resolució de 8 d'abril de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per promoure la mobilitat de professors visitants i d'estudiants en programes de màster i de doctorat desenvolupats conjuntament per universitats franceses i espanyoles per als cursos acadèmics, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. BOE 21 d'abril de 2016

Bases Reguladores: Ordre ECD/1619/2013, de 4 de setembre (BOE de 7 de setembre).

De conformitat amb el previst en l'Ordre ECD/1619/2013, de 4 de setembre, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en els àmbits dels subprogrames de formació i mobilitat del Programa Estatal de Promoció del Talent i el seu Empleabilidad, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 (BOE 7 de setembre), es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhap.gob.es i a la pàgina web del MECD www.mecd.gob.es.

Primera fase: Sol·licituds dels programes de Master i Doctorat que van a ser seleccionats per la Comissió Mixta. El termini de presentació és del 27 d'abril al 17 de maig de 2016. Segona fase: Sol·licituds d'estades de mobilitat de professors i estudiants dels programes de Master i Doctorat seleccionats en la primera fase. El termini per emplenar les sol·licituds serà des del 13 de setembre de 2016 fins a les 14,00 hores (horari peninsular) del 27 de setembre de 2016, tots dos inclusivament.


Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
https://barcelonesjove.net/node/72552

Data del document: 25.04.2016