Què són les comissions d'obertura i cancelació?

Data del document: 15.02.2013
See video

Hipoteques
La hipoteca és un préstec que s'aconsegueix en donar l'habitatge com a garantia, i acostuma a cobrir només un 80% del valor total de l'habitatge.

Demanar una hipoteca implica comprometre's a tornar els diners amb un determinat interès anual i en uns terminis concrets. Un cop concedida la hipoteca, es determina la quantitat que s'haurà de retornar cada mes, i que acostuma a ser fixa. Una part d'aquesta quantitat es destina a l'amortització -baixa al començament i més alta al final dels pagaments- i l'altra, al pagament d'interessos.

Comissió d'obertura: despeses d'estudi del préstec, concessió, tramitació i altres despeses de gestió que ocasiona el préstec hipotecari a l'entitat de crèdit.

Comissió de cancel·lació: comissió que cobra l'entitat de crèdit una vegada s'ha pagat la totalitat del deute prestat més els interessos.

Comissió de cancel·lació anticipada: comissió l'origen de la qual és el risc financer que implica la cancel·lació anticipada d'una operació. La comissió que s'aplica és en teoria la que compensa l'entitat de crèdit per les pèrdues financeres que té per aquest fet.

 

Ajuda'ns a millorar