Videoconsell d'habitatge: Què és l'Euribor?

Data del document: 31.01.2013
See video

Què és l'Euribor? L'advocada i assessora de drets laborals i d'habitatge, Mari Carmen Jiménez, ens explica en què consisteix aquest indicador que determina les taxes de les hipoteques.

L’índex de referència més utilitzar per fixar els interessos dels nostres préstecs hipotecaris és l’EURIBOR (Tipus interbancari ofert en euros) es el tipus de referència proporcionat per la Federació Bancària Europea l’Associació Internacional de Cambistas corresponent als tipus d' interès diaris que s'ofereixen entre bancs/caixes d'estalvi, per a dipòsits interbancaris.

Per tal de fixar els interessos que pagaràs inicialment i en les successives revisions, l’entitat bancària agafarà l’últim EURIBOR publicat, se li afegeix el marge o diferencial, que és la quantitat que les entitats sumen a l' índex de referència que s'ha pres com a base.

Links joves
Ajuda'ns a millorar